PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
WELKOM WELKOM

Welkom bij de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken.

Wij zijn een levendige en veelkleurige protestantse gemeente in Tilburg.

Iedere zondag is er een kerkdienst om 09.30u. Voor de kleintjes is er oppas aanwezig, er is kindernevendienst, ook voor de tieners.

Iedereen is van harte welkom! Helaas kunnen we voorlopig nog geen koffie met elkaar drinken na de diensten. Dit in verband met de corona-maatregelen.

Vanaf zondag 6 september is het weer mogelijk om de kerkdienst bij te wonen. Tevens is de viering ook live - en naderhand - te volgen via ons Youtube-kanaal. AANVANG 9.30 UUR
Voor de coronavieringen van de afgelopen maanden, zie www.coronaviering.nl/live

Ons kerkgebouw, de Opstandingskerk, staat aan de Cobbenhagenlaan 8 (hoek Waringinstraat), 5037 DC Tilburg.

VIER MET ONS MEE OP ZONDAG 13 SEPTEMBER DOOR HIER TE KLIKKEN!

Als de onderstaande video niet werkt: de link staat hier boven de informatie over de collecte, en deze video geeft dan aan: bekijk deze video op YouTube. Klik daarop en u kunt ook zo viering bekijken

lees meer »
 
Bij de viering van zondag 20 september 2020 Bij de viering van zondag 20 september 2020

Liturgie voor zondag 20 september 2020: dienst met vierende gemeenteleden in de Opstandingskerk en thuis via onlineverbinding
Voorganger: ds. Otto Grevink
Muziek: Ad van den Nieuwenhuizen, dwarsfluit en Helga Janssens-Baan, piano
Zang: Jessica Hagoort, Serge Hagoort en Gerard van Alewijk; zij zingen steeds in wisselende samenstelling
Thema: Het dieet van Daniël
Die beelden van het vluchtelingenkamp Moria… Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat is onze verantwoordelijkheid dan? Wat vraagt ons geloof van ons om te doen voor kwetsbare mensen, en hoe lastig is het om dat vast te houden? Soms lijken we in een andere wereld te leven dan we volgens onze principes zouden willen vormgeven. Daniël komt ook in zo’n situatie terecht. Aan het hof van een koning die een andere taal spreekt en andere normen en waarden heeft. Daniël laat zien hoe het vasthouden aan je geloof juist een krachtig ander perspectief geeft, dat werkt! Geloof je (soms) dat het (niet) anders kan? Kijk naar Daniël. In twee zondagen lezen we volgens het rooster uit Daniël, samen met de kinderen in de kindernevendienst. Welkom!

-Binnenkomst:  Fluitmuziek: Minuet van G.Bizet en Allegro van W.A.Mozart
-Welkom
-Openingslied: ‘Zomaar een dak’ (lied 276)   
-Bemoediging en groet
-Inleiding op de dienst
-Gebed
 
-Lied: ‘De zon gaat op in gouden schijn’ (lied van de maand, lied 206)
-Aandacht kinderen: Bennie in de kindernevendienst
-Inleiding op de lezing
-Lezing:
Daniël 1: 1-21
-Lied: ‘God staat in ’t midden van de goden’ (lied 82)
-Overweging
-Lied: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!’ (lied 974)
-Collecte
  1. Diaconie, via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte) 
  2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)
-Tijdens collecte fluitmuziek:  Andante Op. 29 van F. Schubert
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed
 steeds beantwoord met gesproken: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
-Onze Vader
-allen:   Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

-Zending en zegen
-Slotlied:
‘Geef vrede door van hand tot hand’
-Uitleidende fluitmuziek Giga, from Sonata in F major van G.F. Handel
 
 
PKN Tilburg zoekt een predikant! PKN Tilburg zoekt een predikant!
De Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken is op zoek naar een predikant.
Hebt u belangstelling?
Hieronder vindt u de advertentietekst, de beide profielschetsen en het beleidsplan van onze gemeente.

klik hier voor de advertentietekst
klik hier voor de profielschets van de te beroepen predikant
klik hier voor de profielschets van de Prot. Gemeente Tilburg e.o.
klik hier voor het beleidsplan van de Prot. gem. Tilburg e.o.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de beroepingscommissie,
email: beroepingscommissie@PKN-Tilburg.nl

 
 
privacyverklaring inzake bezoeken website privacyverklaring inzake bezoeken website
http://www.pkn-tilburg.nl/privacyverklaring.aspx 
 
 
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van 20 september 2020
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.