PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Crèche

Crèche

Tijdens de eredienst is er een oppasdienst voor de kinderen van 0-4 jaar

Contactpersoon: Hanneke Bergmans, e-mail

 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4-12 jaar is er elke zondag (behalve in de vakanties) kindernevendienst. Gewerkt wordt met thema's die aangereikt worden door 'Kind op Zondag' en 'Bonnefooi'. Met projecten worden de kinderen voorbereid op het Kerstfeest en het Paasfeest.

Contactpersoon: Meike Bel

e-mail:

 
Brug

Brug

Voor jongeren van alle klassen in het voortgezet onderwijs is er een eigen 'nevendienst'. wij noemen dit 'Brug'. Brug is er iedere eerste en derde zondag van de maand, tijdens de kerkdienst. In de Brug zijn we op steed verschillende manieren bezig met geloven, de Bijbel en de kerk. We willen actief met elkaar en op God betrokken zijn via gesprek en onze eigen media netwerken, om meningen en ervaringen te delen.

Contactpersoon: Inez Kluvers
e-mail:  

 
Cantorij "Samen op weg" Cantorij "Samen op weg"


De cantorij ondersteunt de gemeentezang in de Opstandingskerk door mee te werken aan circa 10 vieringen per jaar. De cantorij zingt de liederen één- en vierstemmig, soms in canon of wisselzang met de gemeente. We zingen veel liederen uit het nieuwe liedboek. Onbekende liederen oefenen we voorafgaand aan een viering met de aanwezigen.

Iedereen is van harte welkom om een keer mee te zingen tijdens een repetitie of tijdens de voorzang op zondag (zie aankondigingen in nieuwsbrief).

Repetities zijn op donderdagavond in de Opstandingskerk van 20.00-22.00
Muzikale leiding: Helga Janssens-Baan

Voorzitter: Gerrit Schouten, email: , 013-4557157

 

 
commissie eredienst commissie eredienst

De commissie eredienst zorgt voor de preekvoorziening en de roosters van ambtsdragers en medewerkers aan de eredienst.

Contactpersoon: Jessica Hagoort.

Om kennis te maken met het nieuwe liedboek kiest de commissie eredienst  steeds een 'lied van de maand'. Zie hiervoor 'lees meer'.

lees meer »
 
Kerkauto Kerkauto

Voor ouderen en anderen die niet in de gelegenheid zijn zelfstandig naar de kerk te komen, bestaat er een ophaaldienst per auto.

Contactpersonen zijn Gonnie Roos (wijk West), Meeuwis Geleijns (wijk Noord) en Annette van Staalduinen (wijk Goirle).

Bij het kerkelijke bureau () kunt u informatie over de autodiensten verkrijgen.
 

 
Doop, rouw en trouwen Doop, rouw en trouwen

Doop
Ouders die hun kind graag willen laten dopen kunnen het beste contact opnemen met ds. Ruth Jellema (e-mail: )

Uitvaart
Bij een overlijden kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema. Naast de predikant is ook mevr. Cissy Mohr bevoegd om uitvaartdiensten te begeleiden.
e-mail:   of 

Huwelijk
Voor het inzegenen van een huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema. e-mail:

 
 
 

zondagse eredienst
datum en tijdstip 21-01-2018 om 9.30u

Oecumenische viering
met Mariakerk


ds. Ruth Jellema en 
pastor Mariakerk

We vieren de Maaltijd
van de Heer



Welkom!meer details

 
nieuwsbrief

   klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 14 januari 2018
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
dagtekst Taize
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat

5037 DC Tilburg

013 4671763

e-mail:

 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.